Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Na podstawie art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prestige Nieruchomości z siedziba w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Wojska
  Polskiego 3, NIP 6291085115, tel. 572342871, email; biuro @ prestige-nieruchomosci.eu reprezentowany przez Radosław Środa;
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/ kupnie/najmie na podstawie Art. 6 ust. 1
  lit. b – ogólnego rozporządzenia o chronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył
  przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS),
  notariusze;

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy;

 7. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięci lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie;

 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować
  odmową zawarcia umowy;

 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).